Gruodžio 10 d. viešbučio Radisson Blu konferencijų centre įvyko renginys „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis”, kurio metu aptarimo-viešos diskusijos forma buvo pristatomi sukurto darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio ataskaita ir modelio rezultatai. Jame pranešimus skaitė darbo grupės nariai, kiti ekspertai.

Renginio dalyviai galėjo pasirinkti kurioje sekcijoje dalyvauti: „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis: darbo santykių teisinis reguliavimas” arba „Užimtumas ir socialinis draudimas naujame Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisiniame-administraciniame modelyje”.

Renginyje (aptarime-diskusijoje) dalyvavo valstybės institucijų – LR Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo, Socialinės ir darbo ministerijos, Ūkio ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos – ir kitų atstovai, suinteresuotų susivienijimų – Lietuvos pramonininkų konfederacijos, profesinės sąjungos „Solidarumas“, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, Vilniaus „Bočių“, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir kitų atstovai.

Kviečiame susipažinti su renginio medžiaga:

Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis: modelio pagrindimas, struktūra ir pagrindinės charakteristikos

Socialinė partnerystė darbo santykiuose ir kolektyviniai darbo santykiai

Kodėl materialinė ir drausminė darbuotojų atsakomybė turi būti reguliuojama kitaip

Darbo lankstumo, šeimos suderinamumo, mokymosi ir apsaugos nuostatos naujame darbo santykių reguliavimo modelyje

Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas užsienio šalyse ir Lietuvoje: ateitis ir perspektyvos

Atleidimo iš darbo teisinis reguliavimas užsienio valstybėse: įspėjimo terminai, išeitinės išmokos, garantijos atleidžiant iš darbo

Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo administracinis-teisinis modelis: Lietuvos atvejis ir užsienio valstybių praktika

Naujasis Užimtumo įstatymas – naujų darbo vietų kūrimo garantas?

Valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis: socialinio draudimo pensijų pertvarkymas į apskaitos vienetų sistemą

Valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis: motinystės (tėvystės) socialinio draudimo problemos

Nedarbo draudimo reforma ir socialinio draudimo įmokų dydžio ribojimas

Minimalus vartojimo krepšelis Lietuvoje