2014 m. birželio 16 d. projektą vykdantys mokslininkai susitiko su Lietuvos verslo konfederacija (LVK)

2014-06-16 projektą vykdantys mokslininkai susitiko su  Lietuvos verslo konfederacija (LVK). Susitikime dalyvavo LVK prezidentas, Žmogiškųjų išteklių komisijos nariai, kiti LVK narių atstovai. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie naujojo Darbo kodekso projektą, buvo išsakyti dabartinio reguliavimo trūkumai, ieškoma sprendimų bei būdų, kurie būtų naudingi kuriant naujas darbo vietas bei pritraukiant daugiau investicijų į Lietuvą.

2014 m. birželio 4-10 d. vyko susitikimai su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija.

2014 m. birželio 4-10 d. vyko susitikimai su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija, gyvybės draudimo įmonių ir pensijų fondų atstovais. Susitikimų metu diskutuota apie II-oje ir III-oje pensijų pakopose egzistuojančias teisinio reglamentavimo problemas, pensijų kaupimo II-oje ir III-oje pakopose plėtrą ir profesinių pensijų fondų steigimo Lietuvoje skatinimą.

2014 m. gegužės 7 d. projektą vykdantys mokslininkai susitiko su prof. Meredith Jeffries

2014 m. gegužės 7 d. projektą vykdantys mokslininkai susitiko su prof. Meredith Jeffries (Šartlotės teisės mokykla, JAV). Susitikimo metu profesorė buvo supažindinta su vykdomu projektu, jo tikslais bei eiga. Taip pat buvo diskutuota apie abiejų šalių darbo teisės sistemą, jos skirtumus, praktikoje egzistuojančias problemas, su kuriomis susiduria tiek darbdaviai, tiek darbuotojai. Susitikime taip pat buvo aptarta valstybių teikiama socialinė apsauga.

2014 m. gegužės 5 d. vyko renginiai skirti vykdomų tyrimų tarpiniams rezultatams aptarti.

Rytinėje dalyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio administracinio modelio sukūrimas“ pirminių tyrimų ataskaitos pristatymas ir viešas aptarimas – diskusija. Renginio metu projekte dalyvaujantys mokslininkai pristatė užimtumo didinimo priemonių bei kovos su nedarbu ir skurdo mažinimu strategijų tyrimų pirminius rezultatus bei aptarė valstybinio socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių naštos bei šių mokesčių teisinės bazės analizės Europos valstybėse rezultatus. Aptarime dalyvavo valstybės institucijų – Vyriausybės, Socialinės ir darbo ministerijos, Ūkio ministerijos – ir kitų atstovai, suinteresuotų susivienijimų – Lietuvos pramonininkų konfederacijos, profesinės sąjungos „Solidarumas“, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, Vilniaus „Bočių“ ir kitų atstovai.

Popietinėje dalyje Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyko konferencija „Kokio Darbo kodekso reikia Lietuvai XXI amžiuje”. Konferencijos metu buvo aptariami Darbo kodekso probleminiai aspektai, kodekso rengimo eiga, nagrinėjama socialinės partnerystės bei kolektyvinių darbo santykių ir darbo ginčų problematika. Taip pat aptartos temos, susijusios su darbo ir poilsio, saugos ir sveikatos darbe, atsakomybės reglamentavimu bei darbo ir įsipareigojimų šeimai derinimu. Konferencijoje dalyvavo socialiniai partneriai, valstybinių institucijų atstovai (VDI, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Prezidentūra, LR Seimas ir t. t.), praktikai. Konferencijoje buvo diskutuojama apie tai, kaip pašalinti Darbo kodekso spragas ir trūkumus, padaryti jį paprastesnį, suprantamesnį, labiau pritaikytą prie šiandieninių darbo tendencijų.