Projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio – administracinio modelio sukūrimas“ tikslai:

  1. Europos valstybių praktikos, derinant valatybio socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo skatinimo priemones, analizė ir palyginimas, keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat pateikiant situacijos Lietuvoje analizę ir įvertinimą.
  2. Teisinio – administracinio modelio Lietuvos atvejui sukūrimas ir teisės aktų projektų rengimas, tobulinant darbo santykius, užimtumą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus tam, kad būtų sudaromos objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti papildomų darbo vietų, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią valstybinio socialinio draudimo sistemą.

 

Darbo santykių projekto dalies uždaviniai:

Parengti darbo santykius reglamentuojančio teisės akto projektą:

  1. Nustatyti minimalių imperatyvų standartus.
  2. Atlikti Darbo kodekso ir jį lydinčiųjų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų analizę.
  3. Atlikti užsienio šalių teisinio reguliavimo ir teisės taikymo tyrimą.
  4. Sukurti darbo santykius reguliuojančio norminio teisės aktą.