Pasaulio ekonomikos forumas (World Economic Forum) kasmet rengia globalaus konkurencingumo ataskaitas, kuriose pateikia duomenis ir įžvalgas apie valstybių ekonomikos produktyvumą ir gerovę. 2014-2015 m. duomenimis Lietuva, pagal darbo rinkos efektyvumą yra 53-a, o pagal darbo santykių lankstumą – 106-a tarp 144 valstybių. Duomenys gaunami įvertinant šiuos kriterijus: darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimo, darbo užmokesčio nustatymo lankstumo, samdos ir atleidimo praktikos, išeitinių išmokų lygio, mokesčių įtakos darbo našumui, darbo užmokesčio ir darbo produktyvumo santykio, pasitikėjimo vadovais, valstybės gebėjimo išlaikyti talentus, valstybės gebėjimo pritraukti talentus, moterų ir vyrų darbo jėgos santykio.

Organizacijos duomenimis, bendrai vertinant valstybių ekonomiką, Lietuva užima 41-ą poziciją iš 144 valstybių, taigi galima būtų daryti išvadą, kad darbo santykių efektyvumas ir lankstumas yra viena iš problemiškų verslo sričių, mažinančių šalies konkurencingumą.

Darbo rinkos efektyvumo kriterijų kaitos 2013-2014 ir 2014-2015 m. lentelė

pagal Pasaulio ekonomikos forumo duomenis

lentele

Vertinant šiuos duomenis galima teigti, kad darbo rinkos efektyvumo pokyčiai labai nežymūs ir neturi didelės įtakos bendram valstybės konkurencingumo pagerėjimui.

Vienas iš projektą „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio administracinio modelio sukūrimas“ vykdančių mokslininkų uždavinių yra darbo sąlygas Lietuvoje padaryti lankstesnes, tuo pagerinant ir valstybės ekonomiką.