Š. m. kovo 9 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas organizuoja tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Nacionaliniai socialiniai modeliai: darbo ir socialinių santykių reguliavimo pokyčiai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“ (pranc. „Les modèles sociaux nationaux : changements de la régulation des relations de travail et sociales en Lituanie et au sein de l’Union européenne“).

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Prancūzijos teisės centro iniciatyvą suorganizuoti renginį tokia tema paskatino didelio dėmesio sulaukiantis Lietuvos mokslininkų įgyvendinamas projektas, kuriuo siekiama tobulinti darbo teisę, užimtumą ir socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kuriant bendrą, ekonomiškai pagrįstą ir subalansuotą šių santykių sistemą, siekiant didinti užimtumą, gerinti darbo santykius ir skatinti investicijas bei integraliai įgyvendinti Europos Sąjungos teisinį reguliavimą. Tikimasi, kad dalijimasis Europos Sąjungos valstybių patirtimis prisidės prie efektyvių diskusijų ir sprendimų priėmimo.

Šis renginys vyks Tarptautinės Frankofonijos dienos minėjimo laikotarpiu, konferencijoje pranešimus pristatys ir diskutuos žinomi užsienio ir Lietuvos teisės mokslininkai frankofonai.

Konferencijos programa:

Konferencijos kalbos – prancūzų ir lietuvių (sinchroninis vertimas). Būtina išankstinė registracija el. p. ecole@tf.vu.lt iki 2015 m. kovo 5 d. Maloniai informuojame, kad šiuo metu LAISVŲ VIETŲ NĖRA.

Dalyvavimo mokestis netaikomas.

Daugiau informacijos teikiama el. p. ecole@tf.vu.lt