Projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ tikslai:
unnamedšuš

Europos valstybių praktikos, derinant valstybinio socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo skatinimo priemones, analizė ir palyginimas, keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat pateikiant situacijos Lietuvoje analizę ir įvertinimą. Teisinio-administracinio modelio Lietuvos atvejui sukūrimas ir teisės aktų projektų rengimas, tobulinant darbo santykius, užimtumą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus tam, kad būtų sudaromos  objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti papildomų darbo vietų, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Kovos su nedarbu ir skurdu mažinimo strategijų dalies uždaviniai: 

Atlikti kovos su nedarbu ir skurdo mažinimo strategijų tyrimą:

1.1. Atlikti  darbo pasiūlos ir darbo paklausos suderinamumo sprendimų analizę.

1.2. Atlikti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimą.

1.3. Atlikti Europos šalių patirties kovoje su nedarbu apžvalgą.

1.4. Atlikti Airijos, Nyderlandų, Lenkijos, Suomijos, Vokietijos socialinės atskirties (skurdo) mažinimo gerosios patirties apžvalgaą.

1.5. Atlikti socialinės atskirties (skurdo) mažinimo politikos įgyvendinimo tyrimą.

1.6. Atlikti labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinės atskirties sprendimo galimybių tyrimą.

1.7. Atlikti dirbančiųjų skurdo situacijos vertinimą.

1.8. Atlikti gyventojų pajamų nelygybės tyrimą.

1.9. Įvertinti minimalių pajamų garantijų lygį ir jų adekvatumą minimaliems gyventojų vartojimo poreikiams.

1.10.   Pateikti siūlymus dėl socialinės atskirties (skurdo) mažinimo prioritetų bei priemonių Lietuvoje.