Ataskaitos priedai:

II-1 Darbo pasiūlos ir darbo paklausos suderinamumo sprendimų analizė

II-2 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas

II-3 Europos šalių patirties kovoje su nedarbu apžvalga

II-4 Airijos, Nyderlandų, Lenkijos, Suomijos, Vokietijos gerosios patirties apžvalga

II-5 Socialinės atskirties (skurdo) mažinimo politikos įgyvendinimo tyrimas

II-6 Labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinės atskirties sprendimo galimybių tyrimas

II-7 Dirbančiųjų skurdo situacijos vertinimas

II-8 Gyventojų pajamų nelygybės tyrimas

II-9  Minimalių pajamų garantijų lygį ir jų adekvatumą minimaliems gyventojų vartojimo poreikiams įvertinimas

II-10 Siūlymai dėl socialinės atskirties (skurdo) mažinimo prioritetų bei priemonių Lietuvoje