Projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ tikslai:

unnamed1. Europos valstybių praktikos, derinant valstybinio socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo skatinimo priemones, analizė ir palyginimas, keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat pateikiant situacijos Lietuvoje analizę ir įvertinimą.

2.Teisinio-administracinio modelio Lietuvos atvejui sukūrimas ir teisės aktų projektų rengimas, tobulinant darbo santykius, užimtumą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus tam, kad būtų sudaromos objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti papildomų darbo vietų, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Socialinio draudimo projekto dalies uždaviniai:

Atlikti socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių naštos bei šių mokesčių teisinės bazės analizę Europos valstybėse:

1.1.  atlikti ES šalių socialinio draudimo ir kitų mokesčių analizę;

1.2.  atlikti valstybinio socialinio draudimo pajamų padidinimo galimybių analizę;

1.3.  atlikti socialinio draudimo įmokų tarifo keitimo, išmokų apmokestinimo galimybių ir pasekmių bei fondo biudžeto galimo rezervo sudarymo analizę.

Sukurti darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį–administracinį modelį:

2.1.  atlikti darbo santykių ir socialinio draudimo sistemos teisinių ir administracinių ryšių modeliavimą;

2.2.  pateikti teisinio–administracinio modelio kaštų ir naudos analizę ir patį modelio.

Parengti valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktų projektus:

3.1.  parengti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektą;

3.2.  parengti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo projektą.