Ataskaitos priedai:

III-1 Valstybinio socialinio draudimo ir kitų mokesčių naštos lyginamoji analizė ES valstybėse narėse

III-2 Europos šalių praktikoje taikomų įvairių mokestinių ir kitokių lengvatų, įgalinančių pagyvenusių (vyresnio amžiaus žmonių), moterų ar praktinio darbo patirties neturinčių asmenų aktyvesnį dalyva

III-3 Socialinių mokesčių teisinės bazės analizė Europos šalyse

III-4 Europos Komisijos (komitetų) ir darbo grupių atliktų studijų dėl socialinės apsaugos finansavimo (ypač dėl socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių mokėjimo) apibendrinimas ir tinkamiausi scenarijai Lietuvai

III-5 Rekomendacijos dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo tobulinimo

III-6 Šešėlinės ekonomikos masto Lietuvoje įvertinimas ir rekomendacijos dėl socialinio draudimo įmokų vengimo mažinimo

III-7 Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės ir apdraustųjų sąrašo padidinimo galimybių analizė

III-8 Valstybinio socialinio draudimo lengvatų (mokestinių išimčių) analizė ir kiekybiškas jų įtakos įvertinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamoms ir išlaidoms

III-9 Galimybių mažinti bendrąjį valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifą pasekmių Valstybinio socialinio draudimo biudžeto pajamoms ir išlaidoms kitų mokesčių kontekste kiekybinis įvertinimas

III-10 Galimybių suvienodinti valstybinio socialinio draudimo išmokų apmokestinimą analizė ir kiekybinis pasekmių įvertinimas

III-11 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezervo sudarymas ir teisinių priemonių planas