Ataskaitos priedai:

I-1. Užsienio šalių užimtumo didinimo praktikų pritaikomumo tyrimas  

I-2. Darbinės motyvacijos, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo situaciją, tyrimas

I-3. Darbo jėgos mokestinės naštos ir nedarbo lygio sąryšio tyrimas

I-4. Esamo darbo santykių teisinio reguliavimo įtakos naujų darbo vietų kūrimui ir esamų darbo vietų išlaikymui tyrimas 

I-5. Darbo vietų poreikio ir darbuotojų kvalifikacijos skirtumų pagal regionus tyrimas

I-6. Europos komisijos rekomendacijų dėl gyventojų užimtumo didinimo apžvalga

I-7. Nelegalaus darbo paplitimo mastų mūsų šalyje tyrimas

I-8. Nelegalaus darbo prevencijos priemonių pritaikomumo Lietuvos sąlygomis tyrimas