Š. m. lapkričio 17 d. vyko viešinimo renginys, kurio metu pristatyti kuriamo Lietuvos socialinio modelio pirminiai mokslininkų pasiūlymai, kaip per socialinės ir užimtumo srities sąveiką spręsti žmonėms aktualias socialines problemas. Kuriamas Lietuvos socialinis modelis apima užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą. Renginyje mokslininkai, tyrėjai ir ekspertai dalyviams paaiškino, kaip ir kokiomis priemonėmis socialinės ir užimtumo srities sąveika gali prisidėti prie gyventojų užimtumo didinimo, kovos su nedarbu ir skurdo mažinimo. Pasibaigus diskusijoms, savo įžvalgas bei pasiūlymus taip pat išsakė ir visuomenės veikėjai bei politikai.

Skaityti plačiau