Socializacija ir socialinis modelis. Kas bendro?

Komentavimas išjungtas įraše Socializacija ir socialinis modelis. Kas bendro?

Socializacija ir socialinis modelis yra dvi sudėtingos, bet glaudžiai susijusios sąvokos, kurios formuoja mūsų supratimą apie žmonių elgesį ir jų vaidmenį visuomenėje. Dažnai šie terminai vartojami atskirai, tačiau jie dažnai turi daug bendrų taškų ir gali būti suprantami geriau, kai juos analizuojame kartu.

Socializacija

Socializacija yra procesas, per kurį asmuo mokosi ir įsisavina tam tikrus kultūrinius ir socialinius įgūdžius, normas, vertybes ir elgesio kodus. Tai yra būtinas procesas kiekvienam žmogui, pradedant nuo kūdikystės ir tęsiantis per visą gyvenimą. Socializacija padeda asmeniui adaptuotis prie visuomenės ir tapti jos pilnaverte nare.

Socialinis modelis

Socialinis modelis yra teorinė struktūra, skirta aiškinti, kaip visuomenė yra organizuota ir kaip individai veikia šioje struktūroje. Socialinis modelis gali apimti viską nuo šeimos dinamikos ir vaidmenų pasiskirstymo tarp lyčių iki ekonominių sistemų ir valdžios institucijų. Tai yra pagrindas, ant kurio yra statomas visuomeninis gyvenimas.

Kas bendro?

Normos ir vertybės

Abu šie konceptai glaudžiai susiję su normomis ir vertybėmis, kurios dominuoja konkrečioje visuomenėje. Socializacija yra būdas, kaip šios normos ir vertybės perduodamos naujaiems visuomenės nariams, o socialinis modelis yra tai, kas formuoja šias normas ir vertybes.

Individas ir visuomenė

Socializacija ir socialinis modelis taip pat yra susiję su santykiu tarp individų ir visuomenės. Socializacija padeda individo adaptacijai visuomenėje, o socialinis modelis pateikia sistemą, kurioje ši adaptacija vyksta.

Socialinė kontrolė

Abi sąvokos taip pat sietinos su socialine kontrole. Per socializaciją žmonės mokomi, kaip elgtis pagal visuomenės taisykles, o socialinis modelis aprašo, kaip šios taisyklės yra nustatomos ir palaikomos.

Elgesio prognozė

Tiek socializacija, tiek socialinis modelis yra būdai, kaip prognozuoti ir suprasti žmonių elgesį. Per socializaciją mes mokomės, kaip „turėtume” elgtis, o socialinis modelis padeda suprasti, kodėl žmonės elgiasi tam tikru būdu.

Socializacija ir socialinis modelis yra neišsiskiriantys elementai, kurie formuoja mūsų socialinį pasaulį. Juos studijuojant atskirai, galima praleisti svarbius ryšius ir sutapimus. Abu šie aspektai yra glaudžiai susiję ir turi daug bendro, pradedant normomis ir vertybėmis ir baigiant socialine kontrolė ir elgesio prognoze. Tad, siekiant suprasti žmogaus vaidmenį visuomenėje, svarbu analizuoti ir socializaciją, ir socialinį modelį kaip tarpusavyje susijusias sistemas.