Projektas “Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas”

Vadovas:Prof. dr. Tomas Davulis

Kovos su nedarbu ir skurdo mažinimo strategijų tyrimą vykdo:
Socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių naštos bei šių mokesčių teisinės bazės analizės Europos valstybėse tyrimą vykdo:
Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį-administracinį modelį kuria:
Darbo santykius reglamentuojančius teisės aktų projektus rengia:

VU-zenklasmruLSTC